Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica

29.05.19
|
Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica

El dia 20 de juliol de 2016, es va procedir a la signatura de la revisió salarial, vigent per als anys 2016 i 2017, subscrit el 14 de juliol de 2016. D'acord amb aquesta revisió queden establertes les prestacions derivades d'accident de treball o malaltia segons detall:

Any 2016

  • Mort: 26.079,46 €
  • Gran Invalidesa: 29.370,11 €
  • Invalidesa Permanent Absoluta: 20.495,21 €

Any 2017

  • Mort: 26.548,92 €
  • Gran Invalidesa: 29.898,77 €
  • Invalidesa Permanent Absoluta: 20.864,13 €