Avís legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.montmetal.net (en endavant, LA WEB), de què és titular MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que: La seva denominació social és : MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA CIF / NIF / NIE és: V62390588.

El seu domicili social és a: Provença , 173, 08036 - BARCELONA Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 33.998, foli 66, full B-240.322. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que trobareu a la web. Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita al Registre d'entitats asseguradores de la DGSFP: P-3163 Disposa de Servei d'atenció a client i Defensor de l'assegurat, de conformitat amb el que estableix l'Ordre Ministerial ECO 734/2004, d'11 de març. Així mateix, podran dirigir les queixes i / o reclamacions que s'originin entre la Mutualitat i els prenedors, assegurats i / o beneficiaris, a el Servei d'Atenció a l'Mutualista de l'entitat o a l'Defensor de l'Mutualista, en ambdós casos, a la seu social de carrer Provença , 173, 08036 - BARCELONA

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Nom: José Luis Heras

email: lopd@segurosmdc.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l'corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no utilitzar per, entre d'altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits .

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB.

En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l'ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple,

EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster . La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l'funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat obtingut.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable de tractament de les seves dades El responsable de tractament es troba identificat en el punt 1 d'aquest Avís Legal

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut

Les categories de dades personals que tractem a través d'aquesta web: En cap cas tractem dades especialment protegides. Totes les dades esmentats els hem obtingut directament de vostè o per la persona autoritzada per vostè. Serà una obligació facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació futura.

Amb quina finalitat tractem les seves dades

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la proposta o tramitació de l'propi contracte d'assegurança, el seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i / o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que remeti , la realització de controls de qualitat i estudis estadístics, remetre-li informació, fins i tot per via electrònica, sobre productes i serveis, ofertes, promocions i campanyes de fidelització de MUTUAL DE CONDUCTORS MPS a PRIMA FIXA, i de les diferents entitats pertanyents a l'GRUP MUTUAL dE CONDUCTORS, fins i tot un cop extingida la relació contractual existent, a realitzar anàlisi de sinistralitat, la prevenció de l'frau en la selecció de el risc i en la gestió de sinistres.

D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme alguna de les següents accions:

* Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa

* Facilitar ofertes de productes i serveis del seu interès.

* Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients.

* Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. per tal de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

Per quant de temps conservarem les seves dades

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials i assegurats que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d'utilitzar els nostres productes o que hagi deixat de fer servir aquesta pàgina web.

Després d'aquest període, les seves dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades

Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i / o proveïdors Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Gestió fiscal : aplicació de retencions, bonificacions, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals

Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments a l'clients , recepció de mercaderies, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa al passat incloent-hi la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients.

Consentiment lliure i inequívoc de la persona interessada (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució de l'contracte que hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

L'emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud.

En el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte d'assegurança, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament.

L'informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l'Administració Pública i autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l'empresa o els seus clients i el públic en general.

Sí proporcionarem les seves dades personals a terceres persones (Ex. Proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.).

En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de forma privada i segura , i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l'empresa.

Consento expressament que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats asseguradores, reasseguradores, financeres, immobiliàries o sanitàries pertanyents a l'GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix , desenvolupin qualsevol de les referides activitats i amb les que les diferents entitats de les empreses de l'GRUP MUTUAL dE CONDUCTORS concloguin acords de col·laboració.

Tot això tant si es formalitzés o no operació alguna. Quins són els seus drets com a interessat Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se a el tractament de les seves dades.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable. Així mateix, l'informem que té dret a retirar les seves consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l'Expositiu 1 de el present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI. Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través de l'correu electrònic sense haver demanat abans l'expressa autorització de l'destinatari.

L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE lA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola.

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

FORMULARIS DE CONTACTE Per complir la LOPD plenament en els formularis de contacte on es recullin dades personals, i segons informe jurídic de l'AEPD en aquest aspecte, en cada formulari de contacte on el client introdueixi les seves dades, cal afegir una casella tipus " check " que no estigui marcada prèviament i abans de el botó d'enviament, amb un enllaç a la Política de Privadesa. exemple: [] Accepto la Política de Privacitat No s'ha de poder enviar el formulari si no està aquesta casella marcada.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, informem que les dades de caràcter personal dels Usuaris de la pàgina web es tractaran per gestionar la tramitació de l'pressupost d'assegurança, el seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i / o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que remeti, la realització de controls de qualitat i estudis estadístics, remetre-li informació, fins i tot per via electrònica, sobre productes i serveis, ofertes, promocions i campanyes de fidelització de MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, i de les diferents entitats pertanyents a l'GRUP MUTUAL dE CONDUCTORS.

Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. A l'prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consent el tractament de les seves dades per part de l'empresa.

Així mateix, l'informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda, no cedirem les seves dades a tercers.

Igualment, s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d'altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, c / Provença , 173, 08036 - BARCELONA RF. LOPD identificant-se degudament.