Assegurança d'intervenció quirúrgica

Aquest apartat requereix, per tenir dret a la prestació, un període de carència de sis mesos llevat per a intervencions, exploracions o tractaments derivats d'embaràs o part distòcic, que exigeixen 12. En el supòsit d'intervenció motivada per accident no s'aplicarà termini de carència. L'edat màxima d'inscripció en aquesta prestació serà de 65 anys d'edat.

Si vols més informació:

Ets client?
Quan?